HmcJAN

เช็ค Ranking

หากคุณไม่อยากเช็กแรงกิ้งด้วยการลองเสิร์ชผ่านเสิร์ชเอนจิ้นด้วยคีย์เวิร์ดนั้นๆ

แล้วก็ไล่ดูไปเรื่อยๆ ว่าเจอรายการเว็บไซต์ของเราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่

ให้คุณลองใช้บริการเว็บไซตประเภท Search Engine Ranking Checker

เว็บไซต์ประเภทนี้จะช่วยตรวจสอบให้เราได้ว่า

เรามีแรงกิ้งอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ในคีย์เวิร์ดนั้นๆ การใช้บริการเว็บไซต์ประเภท

rank checker

Search Engine Ranking Checker

จึงช่วยให้เราตรวจสอบแรงกิ้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วกว่า เว็บไซต์ประเภท Search

Engine Ranking Checker มีอยู่มากมาย บางเว็บก็เรียกบริการของตัวเองว่าเป็น “Position

Check” หรือ “Keyword Ranking Check” หรือ “Web Page Search Ranking Check”

รวมถึงชื่อเรียกอื่นๆ แต่ก็หมายความถึงสิ่งเดียวกัน คือ

หมายถึงบริการหรือเครื่องมือที่ช่วยเช็กได้ว่า ในคีย์เวิร์ดนั้นๆ

เว็บไซต์ของเรามีแรงกิ้งดีแค่ไหนหรือเรามีแรงกิ้งเป็นอันดับต้นๆ

เมื่อเสิร์ชคีย์เวิร์ดนั้นๆ หรือเปล่า

วิธีการใช้งานเว็บไซต์ประเภท Search Engine Ranking Checker โดยมากมักคล้ายคลึงกัน

เมื่อคลิกเข้าไปแล้วเราต้องกรอกคีย์เวิร์ดที่เรากำหนด บางเว็บกรอกได้คีย์เวิร์ดเดียว

แต่บางเว็บก็กรอกได้หลายคีย์เวิร์ดพร้อมกัน ถัดจากนั้นเราก็กรอก URL

ของเว็บไซต์หรือเว็บเพจที่ต้องการตรวจสอบลงไป แล้วสั่งให้เว็บไซต์ประเภท Search

Engine Ranking Checker นั้นเช็กแรงกิ้งของเรา ข้อมูลที่เราจะได้จากเว็บไซต์ประเภท Search

Engine Ranking Checker แต่ละแห่งก็มักแตกต่างกันไปในรายละเอียด

บางเว็บก็บอกได้แค่ว่าเราติดอยู่ใน 100 อันดับแรกหรือเปล่า

บางเว็บก็บอกได้ละเอียดกว่าว่าเราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่

ขณะที่บางเว็บก็สามารถบอกข้อมูลจากเสิร์ชเอนจิ้นได้หลายตัวในคราวเดียวกัน

ไม่ใช่แค่เฉพาะ Google เท่านั้น