HmcJAN

Meta Keyword

ข้อมูล Meta Keyword ทำหน้าที่คล้ายคลึงกับข้อมูล Meta Description ที่เรารู้จักกันไปแล้ว

ทั้ง Meta Keyword และ Meta Description คือข้อมูลที่เรียกตามศัพท์เทคนิคว่า “Metadata”

ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูลหลักอีกที

อย่างเช่นเราเขียนบทความขึ้นมาบทหนึ่ง

เนื้อหาบนบทความก็จะถือเป็นข้อมูลหลักหรือข้อมูลจริง ส่วน Meta Keyword และ Meta

Description จะทำหน้าที่เป็น Metadataที่ช่วยอธิบายว่า บทความนั้นมีเนื้อหาทำนองไหน

เกี่ยวข้องกับอะไร

เรารู้ไปกันแล้วว่าข้อมูล Meta Description คือคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับเว็บเพจนั้น ส่วน

Meta Keyword ก็คือข้อมูลคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับเว็บเพจนั้น ข้อมูล Meta Keyword

จะไม่อยู่ในรูปวลีหรืประโยคที่อ่านรู้เรื่องเหมือน Meta Description

แต่จะประกอบด้วยคีย์เวิร์ดเป็นคำๆ ซึ่งบอกให้รู้ว่า เว็บเพจนั้นๆ

เกี่ยวข้องกับคำว่าอะไรบ้าง

ในช่วงไม่กี่ปีก่อน Google ให้ความสำคัญกับข้อมูล Meta Keyword นี้ค่อนข้างมาก ข้อมูล

Meta Keyword ถูกนำไปใช้เป็นตัวแปรสำคัญในการจัดแรงกิ้ง แต่ผลที่ตามมาคือ

การเกิดขึ้นของเว็บขยะที่ตะบี้ตะบันใส่คีย์เวิร์ดลงไปใน Meta Keyword

ทั้งที่เนื้อหาของเว็บเพจนั้นไม่มีคุณภาพ หรือไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล Meta Keyword เลย

รายการเว็บเพจที่ปรากฏในหน้าผลการค้นหาของ Google

จำนวนมากจึงเป็นเว็บขยะด้อยคุณภาพทั้งหลาย ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ Google

มองเห็นผลเสียของการให้ความสำคัญกับ Meta Keyword

จึงแก้ปัญหานี้ด้วยการเลิกให้ความสำคัญกับ Meta Keyword โดยสิ้นเชิง

ประมาณว่าเราจะกรอกอะไรใส่ไว้ใน Meta Keyword มากมายแค่ไหน Google ก็ไม่สนใจ

แต่จะสนใจเนื้อหาจริงๆ ของเว็บเพจนั้นมากกว่า แต่ถึงที่สุดแล้วแม้ Meta Keyword

จะไม่มีผลอะไรเลยต่อการจัดแรงกิ้งของ Google

ข้อมูลส่วนนี้ก็อาจยังพอมีผลต่อเสิร์ชเอนจิ้นเจ้าอื่นๆ อยู่บ้าง เราจึงควรใส่ข้อมูล Meta

Keyword ให้เว็บเพจไว้สักหน่อย เพราะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรตรงไหน