HmcJAN
ปัจจัยที่มีผลต่อการทำ SEOการจะทำ SEO ให้เว็บไซต์มีแรงกิ้งดีๆ เป็นอันดับต้นๆ ได้มีหลายๆ ปัจจัยมาเกี่ยวข้อง เหมือนกับนักวิ่งที่ต้องอาศัยหลายปัจจัยเพื่อจะก้าวเข้าเส้นชัยได้ก่อนคู่แข่งนักวิ่งต้องอาศัย 2 ปัจจัยหลักๆ ถึงจะเอาชนะคู่แข่งได้ ปัจจัยแรกได้แก่ปัจจัยภายในเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเอง

การแข่งขันวิ่งไม่ต่างอะไรกับการแข่งขันทำ SEO เว็บไซต์ที่ทำ SEO

แล้วได้แรงกิ้งสูงที่สุด ก็เหมือนคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่ง

คนที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับรองๆ ลงมาก็เหมือนเว็บไซต์ที่มีแรงกิ้งรองๆ ลงมา

ปัจจัยแรกได้แก่ปัจจัยภายในเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเอง สามารถกำหนดหรือควบคุมได้

พัฒนาได้ เช่น ความเร็ว, ทักษะในการวิ่ง, สภาพความพร้อมของร่างกาย, ชั่วโมงบิน,

กำลังใจ ฯลฯ ส่วนปัจจัยที่สองได้แก่ปัจจัยภายนอก

คือสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของนักวิ่ง เช่น ความสามารถของคู่แข่ง,

สภาพสนาม, สภาพอากาศ, เสียงเชียร์ ความยุติธรรมของคณะกรรมการ ฯลฯ

นักวิ่งที่จะเข้าเส้นชัยต้องอาศัยปัจจัยด้านบวกทั้งภายนอกและภายใน ยิ่งทั้ง 2

ปัจจัยเกื้อหนุนมากขึ้นเท่าไร โอกาสคว้าชัยชนะก็ยิ่งมาก

การทำ SEO ก็ไม่แตกต่างกันเลย มีปัจจัยทั้งภายใน และปัจจัยภานนอก

ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำ SEO ของเรา

ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราเอง เราควบคุมและปรับแต่งได้

ส่วนปัจจัยภายนอกคือปัจจัยที่อยู่นอกเว็บไซต์ของเรา

ปัจจัยภายนอกบางอย่างเราพอควบคุมได้

แต่บางอย่างก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราโดยสิ้นเชิง